Τιμοκατάλογος Υδραυλικών Εργασιών

                                                                                                                                      Ενδεικτική τιμή
                                                                                                                                        χωρίς Φ.Π.Α.   


Αγορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα σε πατάρι (80 lit)                                   150€

Αντικατάσταση μπαταρίας μπάνιου                                                                                          25€    

Αντικατάσταση μπαταρίας ντουζιέρας                                                                                      25€ 

Αντικατάσταση μπαταρίας νιπτήρα                                                                                          30€    

Αντικατάσταση μπαταρίας μπιντέ                                                                                             35€

Αντικατάσταση μπαταρίας νεροχύτη κουζίνας                                                                          35€

Αντικατάσταση μπαταρίας νεροχύτη τοίχου                                                                             25€

Αντικατάσταση μηχανισμού καζανακίου                                                                                   30€

Αντικατάσταση καζανακίου υψηλής πιέσεως                                                                           40€

Αντικατάσταση σιφονιού νιπτήρα                                                                                            25€

Αντικατάσταση σιφονιού νεροχύτη                                                                                          30€

Αντικατάσταση νιπτήρα με κολόνα                                                                                          65€
 
Εγκατάσταση Εξωτερικών σωληνώσεων λουτρού                                                                400€

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής σε λουτρό                                                                                  230€

Αντικατάσταση φλοτέρ                                                                                                            25€

Αντικατάσταση λεκάνης χαμηλής πιέσεως                                                                              70€  

Αντικατάσταση λάστιχα μπαταρίας τοίχου                                                                              15€

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε ταράτσα                                                                      70€