Προσφορές

 
Ηλιακός Θερμοσίφωνας 150 lit Διπλής Ενεργείας SUNLIFE με Τοποθέτηση και
Σύνδεση με 20 μέτρα πλαστική σωλήνα , εξαρτήματα και  Φ.Π.Α.                                           640€  


                                                                                                               
Θερμοσίφωνας 80 lit για Πατάρι με Σύνδεση  και Φ.Π.Α.                                                          140€