Ηλιακοί Θερμοσίφωνες άλιος solar SUNLIFE Διπλής Ενέργειας 
με 20 Χρόνια Εγγύηση ! Πώληση Χονδρική - Λιανική Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
120lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 700€ 


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
SUNLIFE Glass
120lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 750€  Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 720€  Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 780€ 


edo 2
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2

Τιμή : 830€ edo 2
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2

Τιμή : 800€ edo 3
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή : 810€ 

 

edo 3
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή : 870€ 

 

edo 4
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
200lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή :
 940€ edo 4
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
200lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή :
 990€ edo 5
 
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
200lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 4,00m2

Τιμή :
 980€ 

 


edo 5
 
Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
200lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 4,00m2

Τιμή :
 1030€ 

 Ηλιακοί Θερμοσίφωνες άλιος solar & SUNLIFE Τριπλής Ενέργειας 
με 20 Χρόνια Εγγύηση ! Πώληση Χονδρική - Λιανική


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
120lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 800€ 

 

 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
120lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 690€ 

 

edo 6
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
160lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 820€ edo 6
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
160lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2

Τιμή : 705€ edo 7
 
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
160lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2

Τιμή : 850€ edo 7
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
160lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2

Τιμή : 735€ edo 8
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
160lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή : 910€ edo 8
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
160lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή : 795€ edo 9
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
200lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή :
 1040€ edo 9
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
200lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2

Τιμή :
 840€ edo 9
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
άλιος solar Glass
200lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 10 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 4,00m2

Τιμή :
 1080€ edo 10
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE Glass
200lt Επιλεκτικός /
Τριπλής Ενέργειας
με 20 Χρόνια Εγγύηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 4,00m2

Τιμή :
 920€ Στις παραπάνω τιμές  συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.