Ηλιακοί Θερμοσίφωνες INOX Διπλής Ενέργειας
12 Χρόνια Εγγύηση Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
80lt Μαύρος / Διπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση
 + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,50m2
Τιμή :
000€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
120lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2
Τιμή : 0
00€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2
Τιμή : 00
5€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
200lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2
Τιμή : 00
0€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
300lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 5,00m2
Τιμή : 000€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **

                               Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες INOX Τριπλής Ενέργειας
12 Χρόνια Εγγύηση

 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
80lt Μαύρος / Τριπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,50m2
Τιμή :
000€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
120lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2
Τιμή : 00
0€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
160lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2
Τιμή : 00
5€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE  INOX
200lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2
Τιμή : 00
0€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας SUNLIFE INOX
300lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 12 Χρόνια Εγγύηση + ΔΩΡΕΑΝ Τοποθέτηση

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 5,00m2
Τιμή :
000€ 

** ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **

                              Στις παραπάνω τιμές δέν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.